Aankondiging Sprzedam najnowsza stronę www

Sprzedam najnowsza stronę www

Geen afbeelding beschikbaar
Zapraszam na nasza stronę www o kodeksie pracy. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednakże będą miały swoją konsekwencję. Według oryginalnych artykułów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, pod warunkiem pracownik nie wykorzysta urlopu za ustalony rok, w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, wczasy przepadnie. Duże zmiany zostaną wprowadzone podobnie w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i utrwalać dokumentację w sprawach połączonych ze stosunkiem pracy również akta osobowe pracowników w postaci papierowej czyli elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że coraz częściej możliwe są przypadki, gdy wewnątrz dnia roboczego przypadają także okresy pracy, jakim sposobem i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje dlatego pytanie, w jaki sposób rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To podobnie powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też niepewność przy rozstrzyganiu, czyli dana nadgodzina będzie dobowa, lub średniotygodniowa.

Aanbieding:

Contact: Roksana, Tychy, tel. 7937355724, email: wroksana.p1299@interia.pl
Datum toegevoegd: 09-12-2019