Aankondiging Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Geen afbeelding beschikbaar
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Aanbieding:

Contact: Antoni, Jelenia Góra, tel. 5585348557, email: fantoni.b364@gmail.com
Datum toegevoegd: 26-03-2020