Aankondiging Kupię Olszewskiego skrypt

Kupię Olszewskiego skrypt

Geen afbeelding beschikbaar
Kupię Opracowanie dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a zarówno do osób, jakie pragną rozpoznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim wykłady ten omawia zaledwie najważniejsze akty prawne odnoszące się do aspektów gospodarczych. Pomija zaś materie drugorzędne. Ponadto niewiele jest w tym miejscu rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie pożyteczne (które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Wiele też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu jest również i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli poprzednio użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie zarówno poprzez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych artykułów w praktyce jest ich pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą okazać się liczne tabele porównawcze lub projekty procedur.

Aanbieding:

Contact: Władysław, Mysłowice, tel. 7699962512, email: zwładysław_g473@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 10-12-2019