Aankondiging Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Geen afbeelding beschikbaar
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji czyli korzystania z urządzeń, z których emitowany harmider może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aanbieding:

Contact: Wiktoria, Tczew, tel. 5223718327, email: fwiktoria-s1440@gmail.com
Datum toegevoegd: 10-03-2020