Aankondiging Kadry w Optimum Accounting Agnieszka Misiołek

Kadry w Optimum Accounting Agnieszka Misiołek

Geen afbeelding beschikbaar
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury czyli renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Aanbieding:

Contact: Alexander, Bytom, tel. 5497662008, email: dalexander_565@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 01-04-2020