Aankondiging Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Geen afbeelding beschikbaar
Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych kanonów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za pułap wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego sprzęt punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na bazie analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Aanbieding:

Contact: Jan, Ruda Śląska, tel. 7664870724, email: jans422@o2.pl
Datum toegevoegd: 13-12-2019